Natalia Pieczonkamgr Natalia Pieczonka

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując dyplom psychologa. Swoje umiejętności i wiedzę teoretyczną doskonaliła m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Terapii CBT posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a jej praca poddawana jest stałej superwizji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Posiada duże doświadczenie kliniczne w pracy z dorosłym Pacjentem. Na co dzień pracuje w Klinice Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo, zajmuje się specjalistyczną diagnozą neuropsychologiczną osób z chorobą Alzheimera w międzynarodowych badaniach klinicznych prowadzonych przez Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie.


Certyfikaty kursy i szkolenia:

Certyfikat “Colombia - Suicide Severity Rating Scale”
Kolumbijski test skłonności samobójczych

Center for Suicide Risk Assessment

Certyfikat “R-BANS test”
Szkolenie z zakresu badañ klinicznych chorób dementywnych

Quintiles Global Lerning

Certyfikat “ADAS - Cog”
Szkolenie z zakresu badań klinicznych chorób dementywnych

Quintiles Global Lerning

Certyfikat “CDR Rater”
Szkolenie z zakresu posługiwania się kliniczną skalą oceny stopnia otępienia

Washington University School of Medicine

Certyfikat GCP
Szkolenie z zasad prowadzenia badañ klinicznych

Quintiles Global Lerning

The European Clinical Trial Directives
Szkolenie z zakresu badań klinicznych

Quintiles Global Lerning

Certyfikat “Metody projekcyjne z uwzględnieniem testu Rorschacha”
Szkolenie z zakresu stosowania testów osobowości

Katolicki Uniwersytet Lubelski