Mgr Katarzyna KulikowskaJest psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego.

Była pracownikiem, stażystą i wolontariuszem wielu ośrodków leczenia uzależnień (w tym na Ukrainie), poradni rodzinnej, specjalnego ośrodka wychowawczego, dziennego domu pomocy. Pracuje z osobami doświadczającymi uzależnień (chemicznych oraz behawioralnych), z członkami ich rodzin, a także z osobami borykającymi się z problemami natury psychicznej (m. in. stres, obniżona samoocena, kryzysy interpersonalne, poczucie winy).
Pomaga również młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych i sprawiającej problemy wychowawcze.

Prywatnie jest żoną, mamą, przez wiele lat wyczynowo trenowała akrobatykę sportową.
Zaprasza na konsultacje psychologiczne i psychoterapię uzależnień.

 

Certyfikaty kursy i szkolenia:

Psychologia - Studia magisterskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

Szkolenie z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy 

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych 

Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Warsztat „Komunikacja w związku” 

Katolicki Uniwersytet Lubelski