Mgr Katarzyna KulikowskaJest psychologiem, psychoterapeutą (kształci się obecnie w Ośrodku INTRA w Warszawie) oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego.

Była pracownikiem, stażystą i wolontariuszem wielu ośrodków leczenia uzależnień, poradni rodzinnej, specjalnego ośrodka wychowawczego, dziennego domu pomocy. Pracuje z osobami doświadczającymi uzależnień (chemicznych oraz behawioralnych), z członkami ich rodzin, a także z osobami borykającymi się z problemami natury psychicznej. Zaprasza na konsultacje psychologiczne i psychoterapię uzależnień.

 

Certyfikaty kursy i szkolenia:

Psychologia - Studia magisterskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ośrodek Intra w Warszawie - Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych,
-Szkoła Psychoterapii

I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

Szkolenie z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy 

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych 

Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Warsztat „Komunikacja w związku” 

Katolicki Uniwersytet Lubelski